Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Lid worden?


Als u interesse heeft om lid te worden kunt u het individuele inschrijfformulier hier downloaden. Dit formulier kunt u met “opslaan als” opslaan op Uw PC onder Uw eigen naam (meestal in downloads).
Hierna kunt u het formulier volledig invullen om het hierna weer op te slaan (eigen naam).
Vervolgens kunt u het formulier per email verzenden naar
secretariaatbiljartacademie@gmail.com
Het uitgeprinte ingevulde formulier kunt u ook afgeven in de Biljartacademie aan 1 van de personeelsleden of bestuursleden.
Indien Uw lidmaatschap wordt aanvaard door het bestuur gaat u akkoord met het gestelde in ons Huishoudelijk Reglement. Dit kunt u
hier vinden.

Indien uw team de wens uitspreekt om bij BC de Biljartacademie te komen biljarten, staan wij hier uiteraard voor open. Een formulier voor teamopgave vindt u hier.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 120 per jaar. Deze kosten kunnen jaarlijks, ½ jaarlijks (1e termijn moet voldaan zijn voor aanvang van de competitie en de 2e termijn per 1 februari van het nieuwe jaar of maandelijks) (automatische overschrijving) voldaan worden.
De penningmeester (Rob Vroomen) penningmeesterbiljartacademie@gmail.com laat je precies weten hoe e.e.a. te voldoen.

Bovendien geldt de verplichting om een wedstrijd hemd aan te schaffen, wat € 37,50 kost.
Van Mark Janssen ontvang je nog een polo shirt met logo, maar dit is gratis.

Mocht U willen gaan deelnemen aan een landelijke competitie (Divisie driebanden of kader competitie) komen hier de voor dat seizoen geldende persoonlijke extra kosten bij. Deze kosten moeten voor aanvang van de competitie in zijn geheel voldaan zijn.

Wat aanpassingen!

De aangepaste regels bij De Biljartacademie die gelden vanaf het seizoen 2022-2023.

De Biljartacademie heeft het besluit genomen om voor het seizoen 2022-2023 een aantal punten veranderen, en dit op de algemene ledenvergadering medegedeeld.
Hierbij nogmaals een uitleg van deze punten.

  • Alle leden van BC de Biljartacademie hebben tot start van seizoen 2022-2023 gratis mogen biljarten. De financiële positie heeft ons genoodzaakt dit aan te passen. Als we veel toernooien mogen organiseren helpt dit om de financiële positie te verbeteren. We hebben gekozen om alle leden van BC de Biljartacademie ook gratis te laten biljarten mits ze helpen bij organisaties/toernooien. Dit houdt in de praktijk in dat alle leden zich verplichten tot maximaal 3 dagen te helpen met schrijven of arbitreren.
    Alle spelers die niet willen meedoen aan deze tegenprestatie dienen biljart huur te betalen volgens de mogelijkheden die er geboden worden. Hij/zij moet dan zelf voor 1 september dit melden bij Mark Janssen via mark@smikhouse.com.
    Iedereen die geen melding hiervan maakt gaat automatisch akkoord met deze regel.
    Als een speler niet voldoet aan zijn verplichting door zich continu af te melden dan wordt zijn/haar biljartgebruik achteraf berekend met een maximum van € 120.00 (kosten jaarkaart)
  • Energiekosten zijn een groot probleem voor iedereen. Biljarts gebruiken zeer veel stroom wat neerkomt op ca. 36.000KW per jaar. Gemiddeld gebruikt een gezin 2.500 KW per jaar, dus hier is veel te winnen op energiebesparing bij de biljarts. 10 van de 12 biljart zijn bekleed met synthetische lakens wat inhoud dat ze niet gevoelig zijn voor vocht. Dit loopt vrijwel gelijk als ze koud of warm zijn. De 2 laatste biljarts van de zaal zijn bekleed met wollige lakens die wel gevoelig zijn voor temperaturen. We vragen aan alle leden om de biljarts in de volgorde te gebruiken zoals ze verwarmd gaan worden. We zullen altijd proberen als er spelers komen biljarten dat er tafels zijn die verwarmd zijn. Laat ons daarom iets meer weten wanneer u komt zodat we er voor kunnen zorgen dat u een verwarmde tafel aantreft. De 10 biljarts met synthetische lakens zullen wel alleen worden verwarmd tot een lage temperatuur. De 2 laatste biljarts zullen altijd warm zijn i.v.m. het type wollen laken. We zullen altijd zorgen dat bij de wedstrijden alles optimaal verzorgd is.
  • Alle teams van BC de Biljartacademie zullen een gezamenlijke consumptiekaart hebben op een wedstrijdavond. Het uit elkaar houden van alle spelers is een zeer complexe aangelegenheid en gevoelig voor fouten. Het is geen probleem om spelers na de wedstrijden apart af te rekenen voor wat ze gedronken hebben. Als spelers apart willen afrekenen t.o.v. hun teamgenoten is het wel aan deze spelers om bij te houden wat ze gedronken hebben. Op de vergadering is ook gevraagd om te werken met consumptiebonnen. Dit is alleen mogelijk als iemand alleen consumpties drinkt van de standaardprijs.

Mark Janssen

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.