Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Lid worden?


Als u interesse heeft om lid te worden kunt u het individuele inschrijfformulier hier downloaden. Dit formulier kunt u met “opslaan als” opslaan op Uw PC onder Uw eigen naam (meestal in downloads).
Hierna kunt u het formulier volledig invullen om het hierna weer op te slaan (eigen naam).
Vervolgens kunt u het formulier per email verzenden naar
secretariaatbiljartacademie@gmail.com
Het uitgeprinte ingevulde formulier kunt u ook afgeven in de Biljartacademie aan 1 van de personeelsleden of bestuursleden.
Indien Uw lidmaatschap wordt aanvaard door het bestuur gaat u tevens akkoord met het gestelde in ons Huishoudelijk Reglement. Dit kunt u
hier vinden.

Indien uw team de wens uitspreekt om bij BC de Biljartacademie te komen biljarten, staan wij hier uiteraard voor open. Een formulier voor teamopgave vindt u hier.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 120 per jaar. Deze kosten kunnen jaarlijks, ½ jaarlijks (1e termijn moet voldaan zijn voor aanvang van de competitie en de 2e termijn per 1 februari van het nieuwe jaar of maandelijks) (automatische overschrijving) voldaan worden. De penningmeester (Rob Vroomen) penningmeesterbiljartacademie@gmail.com wil jullie contributie graag ontvangen op het volgende rekeningnummer: NL22RABO 0356585433, t.n.v. Biljartacademie.
Bovendien geldt de verplichting om een wedstrijd hemd aan te schaffen, wat € 37,50 kost. Deze kosten dienen ook op eerder genoemd rekeningnummer overgemaakt worden.

Van Mark Janssen ontvang je nog een polo shirt met logo, maar dit is gratis.


Een andere verplichting is dat ieder lid zich 3 dagen in het seizoen in het weekend beschikbaar stelt in dienst van de club om bij aan de Biljartacademie toegewezen wedstrijden te helpen met arbitreren en/of schrijven. Door hier aan te voldoen kun je het hele jaar gratis trainen. Kun of wil je niet aan deze verplichting voldoen, heeft de lokaal houder het recht om tafelhuur te vragen gedurende de periode dat je traint.

Mocht u willen gaan deelnemen aan een landelijke competitie (Divisie driebanden of kader competitie) komen hier de voor dat seizoen geldende persoonlijke extra kosten bij. Deze kosten moeten voor aanvang van de competitie in zijn geheel voldaan zijn.

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.