Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Hoe het begon

De club is opgericht door een drietal personen, samen met de lokaalhouder, Mark Janssen.

Deze drie mensen waren Harrie Rouschen, een persoon met veel bestuur ervaring binnen de biljartsport op districts-, maar ook op gewestelijk niveau; Leo Driessen iemand die ook een behoorlijke staat van dienst heeft als voorzitter van een andere vereniging en Rob Vroomen die bij dezelfde vereniging als Leo Driessen de bestuursfunctie van penningmeester bekleedde.

De taakverdeling werd als volgt:
Harrie Rouschen, voorzitter
Leo Driessen, secretaris
Rob Vroomen, penningmeester

Omdat de vereniging toch ietwat snel qua leden aantal groeide, werd het bestuur al snel aangevuld met:
John Titselaar en Mark Janssen (waarnemend voorzitter en lokaalhouder).

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.