Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Bestuurssamenstelling

Voorzitster:
Chantal Arntz

Secretaris:

Penningmeester:
Rob Vroomen

Bestuurslid 1
Mark Janssen

Bestuurslid 2
Wilco Meusen

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.