Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Vergaderfrequentie Bestuur

Het bestuur streeft ernaar om 1x per 8 weken te vergaderen.
indien er genoeg dringende agendapunten zijn die besproken moeten worden, kan besloten worden om eerder een vergadering te beleggen

Veel zaken/voorstellen worden in commissies voorbereid en daarna worden de overige bestuursleden geïnformeerd.

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.