Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Vergaderfrequentie Bestuur

Het bestuur streeft ernaar om 1x per 4 weken te vergaderen indien er genoeg dringende agendapunten zijn die besproken moeten worden.

Veel zaken/voorstellen worden in commissies voorbereid en daarna worden de overige bestuursleden geïnformeerd.

Mocht het voorkomen dat er geen dringende besprekingspunten zijn wordt dit 1x per 6-8 weken.

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.