Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Poll

Het bestuur vraagt zich af wat er zoal allemaal leeft bij de leden van de club en wil inventariseren of er voldoende interesse bestaat voor andere biljart gerelateerde activiteiten en/of niet biljart gerelateerde activiteiten

Voor welke (niet) biljart gerelateerde activiteiten hebben jullie interesse (meerdere antwoorden mogelijk) Alleen leden reageren svp.

https://www.easypolls.net/poll.html?p=613fc8e2e4b04db784bddf38

Klik op bovenstaande link en laat ons weten of er interesse bestaat voor de genoemde mogelijkheden. Je kunt zoveel aanvinken als je zelf wilt.

Bedankt voor het invullen

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.